Jakość powietrza,
Jakość powietrza,
nasze zdrowie zależy od technologii i częstotliwości czyszczenia wykładzin dywanowych
Trwałość i rodzaj
Trwałość i rodzaj
powłoki zabezpieczającej wykładziny elastyczne radykalnie wpływa na roczne koszty utrzymania podłogi
Trwałość, wygląd i koszty konserwacji podłóg
Trwałość, wygląd i koszty konserwacji podłóg
zależą przede wszystkim od zastosowania odpowiednich technologii czyszczenia
W systemie renowacji
W systemie renowacji
wykładzin elastycznych i posadzek uzyskujemy efekt nowej wykładziny za ułamek kosztów wymiany na nową oraz w czasie nawet 24h