Stopnie zużycia wykładziny

Ze względu na intensywności eksploatacji wykładzin oraz sposób konserwacji zabrudzenia/zużycia wykładziny kwalifikujemy w 4 stopniach zabrudzenia (poniższy materiał ma charakter poglądowy):

I stopień zabrudzenia

 • czas użytkowania wykładziny bez jej gruntownego czyszczenia nie przekracza okresu 12 miesięcy przy podłogach dywanowych, elastycznych oraz drewnianych lub 36 miesięcy w przypadku podłóg elastycznych zabezpieczonych poliuretanem
 • w przypadku wykładziny dywanowej, nie była ona czyszczona technologią na bazie wody, pod ciśnieniem i przy zastosowaniu temperatury wyższej niż pokojowa
 • w przypadku wykładziny dywanowej, codzienne czyszczenie było przeprowadzane odkurzaczem kolumnowym
 • w przypadku wykładziny dywanowej, zabrudzenia lokalne były usuwane na bieżąco
 • w przypadku podłóg elastycznych oraz drewnianych brak jest śladów uszkodzeń mechanicznych podłogi (głębokie zarysowania, pęknięcia, dziury)
 • w przypadku podłóg elastycznych oraz drewnianych codzienne czyszczenie było skuteczne, a wcześniejsze gruntowne czyszczenie dokładne
 • zainstalowany jest system wycieraczkowy zgodny ze sztuką
 • podłoga przed czyszczeniem nie była narażona na zabrudzenia budowlane i inne typu smary, smoła itp.

II stopień zabrudzenia

 • brak systemu wycieraczkowego lub zainstalowany jest niewłaściwie konserwowany lub niewystarczający
 • podłoga nie była czyszczona gruntownie powyżej 12 miesięcy lub/i nie została skutecznie wyczyszczona
 • w przypadku wykładziny dywanowej, włókno nie została zaimpregnowane
 • w przypadku wykładziny dywanowej, była ona czyszczona technologią na bazie wody (pranie, piana)
 • w przypadku wykładzin dywanowych, codzienna pielęgnacja jest niewłaściwie realizowana
 • przy podłogach elastycznych codzienna pielęgnacja jest nieskuteczna, a gruntowne czyszczenie nie dokładne
 • podłoga przed czyszczeniem nie była narażona na zabrudzenia budowlane i inne typu smary, smoła itp. 

III stopień zabrudzenia

 • czas użytkowania wykładziny bez jej gruntownego czyszczenia przekracza 24 miesięce przy podłogach dywanowych, elastycznych oraz drewnianych
 • podłoga nosi ślady zabrudzeń budowlanych lub/i innych trwałych
 • w przypadku wykładzin dywanowych widoczne duże nagromadzenie plam, zacieków, zabrudzeń po wcześniejszych nieudanych czyszczeniach
 • w przypadku podłóg elastycznych, występuje nawarstwienie powłok zabezpieczających
 • przy podłogach elastycznych widoczne zabrudzenia, zaplamienia struktury wykładziny
 • w przypadku codziennej konserwacji, były używane niewłaściwe i nieodpowiednie środki oraz technologia czyszczenia

IV stopień zabrudzenia

 • zabrudzenia na dużej powierzchni wniknęły w strukturę wykładziny – brak możliwości skutecznego usunięcia zabrudzeń
 • podłoga nie jest zainstalowana zgodnie z technologiami montowania podłóg: odklejająca się wykładzina; ubytki w wykładzinie np. dziury, pęknięcia, ubytki w spawach; wykładzina przyklejona punktowo, a nie na całej powierzchni itp.;
 • koszt usunięcia zabrudzeń jest nieadekwatny do oczekiwanych efektów

 

IV stopień jest rekomendacją wymiany ze względu na zużycie mechaniczne oraz optyczne. Stopnie zabrudzenia obrazują zwiększoną potrzebę zastosowania środków chemicznych i/lub dodatkowej technologii oraz czasu potrzebnego do przywrócenia wykładziny do możliwie najlepszego stanu technicznego i optycznego. Ocena stopnia zabrudzenia może być wykonana jedynie po przeprowadzeniu prób na obiekcie, minimum w 3 miejscach (najbardziej, najmniej i średnio zabrudzonego reprezentacyjnego dla całej powierzchni).

Pozostałe informacje i cenniki: