Jak zużywają się wykładziny elastyczne

Celem rozwoju produktów i technologii przez Dr. Schutz jest obniżenie kosztów konserwacji wykładzin poprzez obniżenie ich rocznego kosztu eksploatacji oraz wydłużenie czasu ich eksploatacji.

Wykładzina elastyczna zużywa się głównie mechanicznie oraz optycznie (zabrudzenia). Najlepszym znanym sposobem ich zabezpieczenia jest aplikacja powłok zabezpieczających. Okres eksploatacji wykładziny przede wszystkim zależy od jakości tej powłoki, ale również od skuteczności gruntownego czyszczenia przed jej aplikacją. Istotnym elementem jest również ilość wprowadzanych zabrudzeń, przede wszystkim piasku na wykładzinę. W tym celu ważne jest, aby były możliwie jak najskuteczniejsze bariery czyszczące.

W praktyce jednak, ze względu na specyfikę obiektów, bariery czyszczące w większości obiektów są mało skuteczne, co powoduje wyższe wymagania w stosunku do powłok zabezpieczających. Niestety, najtańsze powłoki zabezpieczające nie są odporne na tak duże obciążenia ruchu i nieskutecznie chronią wykładzinę. Dodatkowo, ich wyższa częstotliwość aplikacji powoduje najwyższe koszty eksploatacyjne.

 

Poniższa tabela pokazuje najczęstsze problemy związane z pielęgnacją wykładzin elastycznych:

Przyczyna/Typ wykładziny

PCV

Linoleum

Kauczuk

Mało efektywne gruntowne czyszczenie

Zmiana koloru wykładziny, zabrudzenia znajdują się pod powłoką

Zmiana koloru wykładziny, zabrudzenia znajdują się pod powłoką

Zmiana koloru wykładziny, zabrudzenia znajdują się pod powłoką

Niewłaściwe polerowanie powłok woskowych

Zamknięcie paro-przepuszczalności, uszkodzenie wykładziny (płynięcie wykładziny), uszkodzenie powłoki zabezpieczającej

Brak paro-przepuszczalności, uszkodzenie powłoki zabezpieczającej

Brak paro-przepuszczalności,, uszkodzenie powłoki zabezpieczającej

Brak paro-przepuszczalności wykładziny

Wysychanie, kruszenie i pękanie wykładziny,

Brak możliwości odparowywania oleju lnianego z wykładziny, zmiana koloru, wydzielanie białego pyłu o konsystencji talku

Brak odparowania naturalnej lanoliny z wykładziny, tzw. „duszenie się” wykładziny, wysychanie, kruszenie wykładziny

Brak powłoki zabezpieczającej lub jej niska ochrona

Uszkodzenia mechaniczne, trwałe zabrudzenia

Uszkodzenia mechaniczne, trwałe zabrudzenia, łatwa nasiąkliwość wodą powodująca trwałe uszkodzenie

Uszkodzenia mechaniczne, trwałe zabrudzenia

Odporność na zabrudzenia i uszkodzenia wykładziny bez zabezpieczenia

Wysoka

Średnia

Średnia