Stopnie zużycia wykładziny

Ze względu na intensywności eksploatacji wykładzin oraz sposób konserwacji zabrudzenia/zużycia wykładziny kwalifikujemy w 4 stopniach zabrudzenia (poniższy materiał ma charakter poglądowy): 

I stopień zabrudzenia

 • czas użytkowania wykładziny bez jej gruntownego czyszczenia nie przekracza okresu 12 miesięcy lub 36 miesięcy w przypadku podłóg elastycznych zabezpieczonych poliuretanem
 • w przypadku podłóg elastycznych oraz drewnianych brak jest śladów uszkodzeń mechanicznych podłogi (głębokie zarysowania, pęknięcia, dziury)
 • w przypadku podłóg elastycznych oraz drewnianych codzienne czyszczenie było skuteczne, a wcześniejsze gruntowne czyszczenie dokładne
 • zainstalowany jest system wycieraczkowy zgodny ze sztuką
 • podłoga przed czyszczeniem nie była narażona na zabrudzenia budowlane i inne typu smary, smoła itp.

II stopień zabrudzenia

 • brak systemu wycieraczkowego lub zainstalowany jest niewłaściwie konserwowany lub niewystarczający
 • podłoga nie była czyszczona gruntownie powyżej 12 miesięcy lub/i nie została skutecznie wyczyszczona
 • przy podłogach elastycznych codzienna pielęgnacja jest nieskuteczna, a gruntowne czyszczenie nie dokładne
 • podłoga przed czyszczeniem nie była narażona na zabrudzenia budowlane i inne typu smary, smoła itp.

III stopień zabrudzenia

 • czas użytkowania wykładziny bez jej gruntownego czyszczenia przekracza 24 miesiące
 • podłoga nosi ślady zabrudzeń budowlanych lub/i innych trwałych
 • w przypadku podłóg elastycznych, występuje nawarstwienie powłok zabezpieczających
 • przy podłogach elastycznych widoczne zabrudzenia, zaplamienia struktury wykładziny
 • w przypadku codziennej konserwacji, były używane niewłaściwe i nieodpowiednie środki oraz technologia czyszczenia

IV stopień zabrudzenia

 • zabrudzenia na dużej powierzchni wniknęły w strukturę wykładziny – brak możliwości skutecznego usunięcia zabrudzeń
 • podłoga nie jest zainstalowana zgodnie z technologiami montowania podłóg: odklejająca się wykładzina; ubytki w wykładzinie np. dziury, pęknięcia, ubytki w spawach; wykładzina przyklejona punktowo, a nie na całej powierzchni itp.;
 • koszt usunięcia zabrudzeń jest nieadekwatny do oczekiwanych efektów


Pozostałe informacje i cenniki: